دیدار رئیس ورزش شرکت ملی نفت ایران با رئیس فدراسیون قایقرانی