دیدار رئیس هیات ورزش های جانبازان و معلولین با رئیس فدراسیون قایقرانی