دیدار مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با رئیس فدراسیون قایقرانی