سیدعطا شرفشاهی رئیس هیات قایقرانی آذربایجان شرقی شد