مهدی زارعی: تلاش می‌کنیم حضور قابل قبولی در مسابقات قهرمانی کشور داشته باشیم