گزارش خبرگزاری مهر از دوره های آموزش مجازی فدراسیون قایقرانی