محسن غلامیان: از منابع آبی استان مرکزی در جهت ایجاد فضای قایقرانی استفاده می‌کنیم