اولین مدرسه قایقرانی اردبیل در شورابیل راه‌اندازی می‌شود