جلسه کارشناسان دفتر آموزش و استعدادیابی وزارت ورزش با دبیرکل فدراسیون قایقرانی