جلسه دستگاه‌های اجرایی استان در راستای احداث پیست بین‌المللی روئینگ بجنورد