برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان؛
نیروانا اسدبیگی راهی لهستان شد