نادر عیوضی: آسیب‌دیدگی کتف، شرایطم را برای انجام تمرینات قایقرانی سخت کرده است