ناجی پیمان ضیایی: فعالیت‌های هیات کرمانشاه با حفظ پروتکل‌ها ادامه پیدا کرد