مصاحبه نوروزی با نازنین ملایی: قایقران نمی شدم دندانپزشکی را انتخاب می کردم