نشست تخصصی سرپرست کاروان اعزامی به المپیک با رئیس و کادر فنی فدراسیون قایقرانی برگزار شد