ناجی پیمان ضیایی: سال ۹۸ سال تکمیل زیرساخت ها در هیات قایقرانی کرمانشاه بود