حضور مربی تیم ملی روئینگ بانوان در دوره مربیگری فدراسیون جهانی