امید احمدی: رقابت در مسابقات جهانی سخت است/ می خواهیم بهترین قایق آسیایی شویم