دوره های آموزشی

علوم ورزشی

رايگان

آشنایی با کارکرد دستگاه ارزیابی قدرت، سرعت و توان Push

دکتر کاوه خبیری - دکتر حمید بابایی   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه سه شنبه  - 1400/04/08   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دوره

80 هزار تومان

انواع دوپینگ و نقش آن در رکوردهای ورزشی

مدرس :دکتر کاوه خبیری   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه شنبه   - 1400/04/26   علوم ورزشی  

ثبت نام در این دوره

50 هزار تومان

توسعه گردشگری و راهکارهای جذب توریست در قایقرانی

مدرس :کیانوش محرابی   ساعت 12 - 13:30   90 دقیقه چهار شنبه  - 1400/04/16   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دوره

50 هزار تومان

رفتار مربی و سازمان های ورزشی بر پایه حقوق و اخلاق ورزشی

مدرس :دکتر رضا صابونچی   ساعت 16 - 17:30   90 دقیقه دکتر رضا صابونچی  - 1400/03/31   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دوره

50 هزار تومان

روانشناسی انسجام و انگیزش در ورزشکاران

مدرس :شیوا مولوی نیا   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه شنبه   - 1400/04/19   علوم ورزشی  

ثبت نام در این دوره

60 هزارتومان

شاخص های استعدادیابی در رشته های مختلف قایقرانی

مدرس : دکتر محمدعلی قرائت  ساعت 12 - 13:30   90 دقیقه چهار شنبه  - 1400/04/09   علوم ورزشی  

ثبت نام در این دوره

80 هزار تومان

طراحی تمرین ها با وسایل نوین بدنسازی ویژه ورزش قایقرانی بیرون آب

مدرس :دکتر پژمان معتمدی   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه سه شنبه  - 1400/04/22   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دوره

80 هزار تومان

کارگاه آزمون های اندازه گیری عملکرد استقامت هوازی و عضلانی بیرون از آب

مدرس : متعاقبا اعلام می شود   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه دو شنبه  - 1400/04/21   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دوره

80 هزار تومان

کارگاه آزمون های اندازه گیری عملکرد قدرت بیشینه، چابکی و توان بیرون از آب

مدرس :دکتر حمید آقاعلی نژاد   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه دوشنبه   - 1400/04/28   علوم ورزشی  

ثبت نام در این دوره

80 هزار تومان

کارگاه برنامه نویسی تمرین در ابتدای فصل تمرینی

مدرس : دکتر نعیما خواجوی   ساعت 15 - 16:30   90 دقیقه یکشنبه  - 1400/04/20   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دوره

80 هزار تومان

کارگاه شیوه های برنامه نویسی تمرین در دوره اوج عملکرد

مدرس : دکتر نعیما خواجوی   ساعت 13 - 14:30   90 دقیقه یکشنبه  - 1400/04/20   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دوره کانوئینگ 

60 هزار تومان

کارگاه به روز رسانی دانش داوران در رشته آبهای آرام

مدرس :مرتضی محرابی - محسن میلاد   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه سه شنبه  - 1400/04/15   کانوئینگ 

ثبت نام در این دوره

60 هزار تومان

کارگاه بررسی برنامه های تمرین در آب در دوره پیش از مسابقه در کایاک

مسعود مهدوی نیا   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه دو شنبه  - 1400/04/07   کانوئینگ 

ثبت نام در این دوره

60 هزار تومان

کارگاه بررسی تکنیک های ویژه و خطاهای رایج تکنیکی در کایاک و کانو

ایرج اقلیمی - الیاس اقلیمی   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه سه شنبه  - 1400/04/01   کانوئینگ 

ثبت نام در این دوره


کانوپولو

60 هزار تومان

تاکتیک های یارگیری نفر به نفر و بازی با یار کمتر در کانوپولو

اشکان صیادی - الهام تحقیقی   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه یکشنبه  - 1400/04/13   کانوپولو 

ثبت نام در این دوره

60 هزار تومان

بررسی تکنیکی مهارت های شوت زدن، تکل، دفاع با پارو و غلت در کانوپولو

مهرگان خیرالهی - دلارام مرزآبادی   ساعت 14 - 15:30 چهار شنبه  - 1400/04/02  

ثبت نام در این دوره

60 هزار تومان

بررسی مهارت ها و تاکتیک های دفاع، حمله و ضد حمله در کانوپولو

مدرس: محسن شیخلووند ساعت 14 - 15:30 شنبه - 1400/03/29

ثبت نام در این دوره


روئینگ

60 هزار تومان

راهکارهای ویژه برای شناخت انتقال نیرو و بازداری از خطاهای رایج در روئینگ

مدرس : دکتر محمدعلی قرائت - نسیم بن یعقوب  ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه دو شنبه  - 1400/04/14   روئینگ  

ثبت نام در این دوره

60 هزارتومان

تنظیم قایق و اندازه های پاروی روئینگ بر اساس استانداردهای جهانی

مدرس : سولماز عباسی آزاد   ساعت 12 - 13:30   90 دقیقه چهار شنبه  - 1400/04/02   روئینگ  

ثبت نام در این دوره


دراگون بوت

60 هزارتومان

هیدرودینامیک (مکانیک حرکت در آب) قایق های تیمی

مدرس : عباس محمدعلی  ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه   روز دوشنبه  1400/03/31   دراگون بوت  

ثبت نام در این دوره

60 هزارتومان

بررسی برنامه های تمرین در آب دراگون بوت در فصل پیش از مسابقه

مدرس : سجاد غریبی  ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه   روز چهارشنبه  1400/03/26   دراگون بوت  

ثبت نام در این دوره


آبهای خروشان

60 هزار تومان

قوانین داوری و پیست مسابقات در رفتینگ

مدرس :هادی قاضی عسگر   ساعت 12 - 13:30   90 دقیقه دو شنبه  - 1400/04/21   رفتینگ  

ثبت نام در این دوره

50 هزار تومان

کارگاه ایمنی در آب های خروشان

متعاقبا اعلام می شود   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه شنبه  - 1400/04/12   آبهای خروشان 

ثبت نام در این دوره


اسلالوم

بسته شد

تکنیک های ویژه حرکت قایق، چرخش، تغییر مسیر و غلت در اسلالوم

مدرس : منیره نصر و امیرمحمد فتاحپور  ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه   شنبه  1400/03/22   اسلالوم  

تکمیل ظرفیت


بادبانی

60 هزار تومان

کارگاه آموزش های ایمنی در ورزش های زیر مجموعه بادبانی

مدرس :حمید شمالی - وحید رجبی   ساعت 14 - 15:30   90 دقیقه چهارشنبه   - 1400/04/09   بادبانی  

ثبت نام در این دوره


عمومی قایقرانی

بسته شد

آشنایی با رشته های قایقرانی

مدرس : کتایون اشرف- دکتر محمد علی قرائت  ساعت 12 - 13:30   90 دقیقه   شنبه  1400/03/22   عمومی قایقرانی  

تکمیل ظرفیت


ثبت نام