آغاز رقابت‌های قهرمانی کشور روئینگ با برگزاری دور مقدماتی