با هدف حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک؛
دور جدید اردوهای تیم ملی آبهای آرام بانوان آغاز می شود