شهلا بهروزی‌راد از سوی فدراسیون جهانی به کاپ مجارستان دعوت شد