آغاز دور جدید تمرینات تیم پاراکانو از اول مرداد در دریاچه آزادی