ملی‌پوشان روئینگ و پاراکانو در دریاچه آزادی تست کرونا دادند