گزارش‌های تصویری

سه‌شنبه 16 دی 1399

دور رفت لیگ برتر آبهای آرام 1399 بانوان با قهرمانی بحر گستر پارس هرمزگان به پایان رسید

دوشنبه 15 دی 1399

در پایان دور رفت لیگ برتر آبهای آرام آقایان دیماه 1399 باشگاه قایقرانی سپاهان به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد

پنج‌شنبه 10 مهر 1399

مسابقات قهرمانی کشور روئینگ بانوان

چهارشنبه 9 مهر 1399

مسابقات قهرمانی کشور روئینگ آقایان

یکشنبه 6 مهر 1399

مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان

شنبه 5 مهر 1399

مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام آقایان

پنج‌شنبه 3 مهر 1399

مسابقات قهرمانی کشور پاراکانو

سه‌شنبه 1 مهر 1399

مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم آقایان

دوشنبه 31 شهریور 1399

مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم بانوان

چهارشنبه 26 شهریور 1399

مراسم پاکسازی دریاچه آزادی