دوره داوری درجه 3 و ارتقاء به 2 به میزبانی هیات قایقرانی آذربایجان غربی