مسابقات ماراتن قهرمانی کشور گرامیداشت زنده یاد شاهرخ صیاد مومن – بندرانزلی