استقبال از تیم ملی روئینگ با حضور مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون