بازدید رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ورزش از فدراسیون قایقرانی