برنامه استعدادیابی رشته های قایقرانی با حضور سرپرست کمیته استعدادیابی فدراسیون در ارومیه