مسابقات کاپ آزاد روئینگ به میزبانی هیات قایقرانی تهران