رئیس هیات قایقرانی خراسان شمالی:
آماده میزبانی اردوهای ملی هستیم

کلاس های آموزشی