پوریا شریفی: حق قایقرانی است که حمایت بیشتری از اسپانسرها داشته باشد