ساخت شبیه ساز قایقرانی تولید داخل در دستور کار قرار گرفت