بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از اردوی تیم ملی قایقرانی