به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد؛
کارگاه آموزشی کانوپولو در هیات قم