در جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی،
کلیات طرح «استعدادیابی و نگهداشت استعدادهای برتر قایقرانی» تصویب شد

کلاس های آنلاین
پرشیا