1398

قهرمانی کشور سال 1398

اسلالوم

المپیاد استعدادهای برتر ورزش قایقرانی- اسلالوم بانوان - دریاچه مهرگان/ استان قزوین
المپیاد استعدادهای برتر ورزش قایقرانی- اسلالوم آقایان - دریاچه مهرگان/ استان قزوین
قهرمانی کشور اسلالوم بانوان – رده سنی جوانان / بزرگسالان - رودخانه زاینده رود/ سوادجان/چهارمحال و بختیاری
قهرمانی کشور اسلالوم آقایان - رده سنی جوانان / بزرگسالان / بالای 35 سال - رودخانه زاینده رود/ سوادجان/چهارمحال و بختیاری
قهرمانی کشور اسلالوم نوجوانان- بانوان - کهگیلویه و بویراحمد/یاسوج
قهرمانی کشور اسلالوم نوجوانان- آقایان - کهگیلویه و بویراحمد/یاسوج
اسلالوم نوجوانان- بانوان - کهگیلویه و بویراحمد/یاسوج
اسلالوم نوجوانان- آقایان - کهگیلویه و بویراحمد/یاسوج

آبهای آرام

قهرمانی کشور آبهای آرام جوانان و زیر 23 سال بانوان - استان بوشهر
قهرمانی کشور آبهای آرام جوانان و زیر 23 سال آقایان - استان بوشهر
قهرمانی کشور آبهای آرام بزرگسالان بانوان - دریاچه آزادی - یادبود محمدحسن ساقی شب

کانوپولو

کاپ کشوری کانوپولو بانوان بزرگسالان - به میزبانی هیات قایقرانی استان یزد - به مناسبت دهه فجر - یزد /دریاچه بوستان شهدا یزد
المپیاد ورزشی کانوپولو بانوان – رده سنی زیر 16سال – به میزبانی هیات قایقرانی استان یزد – استخر پارک بوستان
المپیاد ورزشی کانوپولو آقایان – رده سنی زیر 16سال - به میزبانی هیات قایقرانی استان قزوین - استخر شهید رجایی قزوین

پارا کانو

قهرمانی کشور پارا کانو بانوان و آقایان – دریاچه آزادی

روئینگ

المپیاد استعدادهای برتر ورزش قایقرانی- روئینگ - سد شیرین دره شهرستان مانه و سملقان، استان خراسان شمالی

1395

قهرمانی کشور سال 1395

اسلالوم

قهرمانی کشور اسلالوم بانوان - جوانان - بزرگسالان - استان چهارمحال و بختیاری- رودخانه زاینده رود
قهرمانی کشور بانوان نوجوانان - استان چهارمحال و بختیاری
قهرمانی کشور اسلالوم آقایان – جوانان - بزرگسالان - استان چهارمحال و بختیاری- رودخانه زاینده رود
قهرمانی کشور آقایان نوجوانان - استان چهارمحال و بختیاری
قهرمانی کشور آبهای خروشان آقایان - رده سنی بزرگسالان - کردستان / رودخانه آزاد

آبهای آرام

آبهای آرام بانوان - جوانان و بزرگسالان – دریاچه آزادی
آبهای آرام آقایان - جوانان و بزرگسالان – دریاچه آزادی

پاراکانو

قهرمانی کشور پارا کانو بانوان و آقایان – دریاچه آزادی

کانوپولو

قهرمانی کشور کانوپولو بانوان بزرگسالان - به میزبانی هیات قایقرانی استان خراسان رضوی - استخر کوثر مشهد

روئینگ

قهرمانی کشور روئینگ - جوانان/ بزرگسالان- بانوان – دریاچه آزادی
قهرمانی کشور روئینگ - جوانان/ بزرگسالان- آقایان – دریاچه آزادی

کلاس های آموزشی