دبیرکل فدراسیون قایقرانی:
تلاش فدراسیون برگزاری لیگ در همه رشته‌های تحت پوشش است