رونمایی از درختان یادبود شهدا و درگذشتگان قایقرانی با حضور صالحی امیری