گزارش رئیس فدراسیون قایقرانی از اجلاس جهانی روئینگ: مذاکرات پرباری در اتریش داشتیم