آغاز مرحله جدید تمرینات تیم ملی روئینگ در دریاچه آزادی