اردوی تیم ملی روئینگ برای انتخابی المپیک در دریاچه آزادی برگزار می‌شود

کلاس های آموزشی