شرایط و نحوه ثبت‌نام دوره بین‌المللی روئینگ اعلام شد