در پایان رقابت‌های قهرمانی کشور روئینگ بانوان؛
تهران قهرمان شد