دبیر فدراسیون قایقرانی: می خواهیم در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ یک رشته تاثیرگذار باشیم