سمن سلطانی: تعویق مسابقات انتخابی المپیک به سودم شد