احمدرضا طالبیان: رقابت های لیگ بهترین اتفاق برای قایقرانی است