شهلا بهروزی راد به مدال نقره مسابقات آزمایشی المپیک رسید