شاهو ناصری: با برگزاری کمپ‌های متنوع جوانان کردستان را به قایقرانی جذب می‌کنیم